Δωρεάν Παραλαβή / Παράδοση του Αυτοκινήτου σας για κατοίκους Δήμου Αγρινίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΕΟ

Επιβατικά - ΕΙΧ » Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, γίνεται 4 χρόνια από την αγορά).
• Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. » Περιοδικοί (οι, ανά 2 διετία έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (σε περίπτωση που το έχετε απολέσει, απευθυνθείτε στη γραμματεία μας).
 
Φορτηγά έως 3.5 τόνων - ΦΙΧ » Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, γίνεται 4 χρόνια από την αγορά).
• Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. » Περιοδικοί (οι ανά 2 διετία έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού.
• Προηγούμενο δελτίο.
 
Μεταχειρισμένα (επιβατικά, ταξί, φορτηγά, δίκυκλα) » Εξωτερικού. • Πιστοποιητικό ταξινόμησης • Ξένη άδεια κυκλοφορίας • Ταυτότητα οδηγού • Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος (στο ΚΤΕΟ υπάρχει η σχετική δήλωση)
• Βεβαίωση ταξίμετρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΧΙ)
» Από ΟΔΔΥ • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ • Ταυτότητα οδηγού • Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος (στο ΚΤΕΟ υπάρχει η σχετική δήλωση) • Βεβαίωση ταξίμετρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΧΙ)
Εκπαιδευτικά » Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, αμέσως μετά την μετατροπή του, σε εκπαιδευτικό). • Άδεια κυκλοφορίας.
• Ταυτότητα οδηγού. • Βεβαίωση μηχανολόγου για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων. » Περιοδικός (οι επόμενοι, ανά 1 έτος έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (σε περίπτωση που το έχετε απολέσει, απευθυνθείτε στη γραμματεία μας). • Άδεια λειτουργίας σχολής.
ΤΑΞΙ (ΕΔΧ) » Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, 1 χρόνο μετά την αγορά). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ). • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb). » Περιοδικοί (οι επόμενοι, ανά 1 έτος έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να το βρούμε εμείς). • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).
• Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb).
Ασθενοφόρα » Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος, 1 χρόνο μετά την ταξινόμησή του, ως ασθενοφόρο). • Άδεια κυκλοφορίας.
• Ταυτότητα οδηγού. » Περιοδικοί (οι επόμενοι, ανά 1 έτος έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού.
• Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ σε περίπτωση που το εχετε απολέσει, απευθυνθείτε στη γραμματεία μας).
Υγραεριοκίνητα Οχήματα » Αρχικός (αμέσως μετά, την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο). • Άδεια κυκλοφορίας.
• Ταυτότητα οδηγού. • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση). • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου.
• Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης. • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης » Περιοδικός (οι επόμενοι, ανά διετία, έλεγχοι). • Άδεια κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο. • Ταυτότητα οδηγού. • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (σε περίπτωση που το έχετε απολέσει, απευθυνθείτε στη γραμματεία μας). • Βεβαίωση εγκαταστάτη υγραερίου σε ισχύ (Προσοχή, αυτή η βεβαίωση ισχύει μόνο για 7 ημέρες από την έκδοσή της)
Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται) • Βεβαίωση ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται) • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (Η.Α.Σ.) για τα ΦΔΧ οχήματα. • Προηγούμενο πιστοποιητικό και φύλλο δοκιμών κατά ADR
Οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα (ATP) • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται) • Βεβαίωση ταχογράφου • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (Η.Α.Σ.). • Φύλλο δοκιμών κατά ATP.
ΔΙΚΥΚΛΑ • Άδεια κυκλοφορίας. • Ταυτότητα οδηγού. • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (σε περίπτωση που το όχημα έχει ξαναελεγθεί).