Δωρεάν Παραλαβή / Παράδοση του Αυτοκινήτου σας για κατοίκους Δήμου Αγρινίου

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τύπος οχήματος

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο

ΕΙΧ

4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 2 χρόνια

ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

1 χρόνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 1 χρόνο

Φορτηγά έως 3.5 τόνους

4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 2 χρόνια

ΔΙΚΥΚΛΑ

Ανάλογα με το κάλεσμα που δημοσίευσε το Τμήμα Συγκοινωνιών κάθε νομού.

Τύπος οχήματος

Υποχρέωση για Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

ΕΙΧ

1 χρόνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 1 χρόνο

ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

6 μήνες μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 6 μήνες

Φορτηγά έως 3.5 τόνους

1 χρόνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε 1 χρόνο

ΔΙΚΥΚΛΑ

Δεν έχει οριστεί ακόμη από τη νομοθεσία.ΕΙΧ - ΦΙΧ ΕΩΣ 3.5 ΤΟΝΟΥΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχονται:

» τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την αδ. κυκλοφορίας)
» το όχημα εσωτερικά - εξωτερικά (οπτικός)
» ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
» η πίεση των ελαστικών - η ύπαρξη ρεζέρβας
» τα καυσαέρια


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ελέγχονται:

» η σύγκλιση - απόκλιση των τροχών
» η απόδοση της ανάρτησης
» η απόδοση των φρένων
» τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους


ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ
Ελέγχονται:

» σύστημα διεύθυνσης
» σύστημα μετάδοσης κίνησης
» άξονες - τροχοί - ελαστικά - ανάρτηση
» δίσκοι
» οι εύκαμπτες - άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
» το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
» η εξάτμιση


ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχονται:

» Τα στοιχεία του οχήματος (Πινακίδες κυκλοφορίας, Αρ. Πλαισίου, Αρ. Κινητήρα σύμφωνα με την Αδ. κυκλοφορίας)
» Το όχημα εξωτερικά (Οπτικός)
» Η πίεση των ελαστικών » Τα καυσαέρια


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ελέγχονται:

» Μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα (Δίκυκλα κάτω των 50cc)
» Η απόδοση των φρένων » Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους


ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ελέγχονται η κατάσταση:
» του συστήματος διεύθυνσης
» του πλαισίου - των εξαρτημάτων - του εξοπλισμού
» των αξόνων - τροχών - ελαστικών – ανάρτησης
» του συστήματος μετάδοσης κίνησης » των δίσκων - ταμπούρων
» των εύκαμπτων σωληνώσεων του συστήματος πέδησης
» της εξάτμισης
» πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του θορύβου