Posts

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 27794912000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62164/10/Β/07/01 και Α.Φ.Μ. 998660256

Κατόπιν της σχετικής από 9 Αυγούστου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στο Αγρίνιο, Κόμβος Εθνικού Σταδίου, αριθμός 1, θέση «Βοϊδολίβαδο», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ως άνω εταιρικής χρήσης.
  3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018, αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
  5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία.
  6. Εκλογή Ελεγκτών (ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Έγκριση των υφισταμένων και χορήγηση άδειας για την κατάρτιση νέων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.
  8. Χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα λάβει χώρα επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση «Βοϊδολίβαδο» του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης των μετόχων.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν δε να συμμετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, χωρίς προηγούμενη κατάθεση των μετοχών. Εντούτοις, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 3 του Καταστατικού.

Αγρίνιο, 12 Αυγούστου 2021 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος